RESTORAN
restoran Konoba Morgan, Brtonigla, Istra

BRTONIGLA - ZELENA ISTRA

TRADICIONALNA ISTARSKA KUHINJA

JELA OD DIVLJA??I

TARTUFI, DOMA??I PR??UT, SIR, MASLINOVO ULJE

SEZONSKA JELA - ??PAROGE, GLJIVE

MORGAN ISTARSKE DELICIJE

Dobar tek!

Restoran Brtonigla

Dobar tek!

Restoran Brtonigla
Bracanija 1, 52474 Brtonigla
(052) 774 520

Morgan - Istarski san

Istarski san nastaje iz ljubavi u njenom naj?ˇirem smislu. Ljubav jedne vrlo povezane obitelji koja ve?? dugo zavodi i iznena?‘uje vjernu klijentelu koja se kroz godine vra??a u tu jednostavnu ali elegantnu konobu da ukusi tradicionalne istarske recepte.

Nevjerojatno da je pro?ˇlo vi?ˇe od deset godina od kad su Darinka i Jo?ˇko potpalili prvu peku, kad su pripremili prve fu??e sa pijetlom i njoke sa srnetinom.

Na kraju vrijeme odlu??uje i omogu??uje da nakon svih ovih godina jo?ˇ uvjek postoji ??elja da se na stol donesu ovi okusi, osje??aji i zanos prema ovoj siroma?ˇnoj kuhinji ??iji su glavni sastojci povijest, trud i ponos...

Konoba Morgan Brtonigla

DARINKA, JO??KO, MARKO i ANA

Dobro nam do?ˇli!

Jednostavna i dobra istarska kuhinja

KONOBA MORGAN

Spoj tradicionalnog i modernog,
lokalnog i internacionalnog

Jednostavna i dobra istarska kuhinja

Taj ponos i danas pronalazimo u sinu Marku i k??eri Ani. Oni su zasigurno unijeli inovacije, nove na??ine, nove recepte sa po?ˇtovanjem prema sastojcima i tradiciji, poku?ˇavaju??i prona??i posebna vina i najoriginalnije na??ine da bi jo?ˇ vi?ˇe uzdigli ovu jednostavnu ali dobru Istarsku kuhinju.

Poznavanjem lokacije, tradicije, okusa i magije mjesta, pokrenula se ??elja za razvijanje aktivnosti spajanjem tradicionalnog i modernog, lokalnog i internacionalnog.

Konoba Morgan ima cilj postati sinonim za ljude koje imaju naviku vra??ati se op??injeni magijom mjesta i pru??enom kvalitetom.

Konoba Morgan u Brtonigli mali je obiteljski restoran

Konoba Morgan u Brtonigli mali je obiteljski restoran koji nudi isklju??ivo sezonsku hranu od uvijek svje??ih namirnica, pripremljenu na tradicionalan na??in u skladu s tradicijom istarske kuhinje kojom se ponose ve?? brojni nara?ˇtaji.

Prava bakina kuhinja u Istri!

O vrhunskoj kvaliteti usluge i umije??u pripravljanja jela dovoljno govori ??injenica da je konoba Morgan ve?? godinama na glasu kao jedan od najboljih istarskih i hrvatskih restorana te je uklju??ena u brojne hrvatske i me?‘unarodne eno-gastronomske vodi??e iz kojih valja izdvojiti Gault Millau, Veronelli i Dobre hrvatske restorane.

Me?‘u raznolikim specijalitetima u jelovniku strastveni gurmani znat ??e cijeniti jela od bo?ˇkarina, autohtonog istarskog goveda, pe??enje od vepra s palentom, fu??e s pe??enim pijetlom te doma??u tjesteninu s razli??itim prilozima.

VIDEO - Konoba Morgan

Restoran Konoba Morgan radno vrijeme

Radno vrijeme:
12 - 22 h;
Zatvoreno: utorkom

Telefon:
00385 (0)52 774 520

E-mail:
konoba.morgan@gmail.com

Konoba Morgan adresa:
Bracanija 1, 52474 Brtonigla, Istra

Konoba Morgan na karti
GOOGLE MAPS
Restoran Konoba Morgan na google maps
Copyright ?? 2011 - http://www.konobamorgan.eu/ | Izrada web stranica VALERON design studio